Lid worden

Wilt u ook profiteren van het VKN-lidmaatschap?

Binnen de branchevereniging zit veel kennis. De vereniging en haar leden kennen de markt zeer goed en kunnen nuttig zijn bij het beantwoorden van vragen en geven van advies voor jouw bedrijf. Deze kennis en ervaring wordt aangeboden door en via de branchevereniging. Zo worden er met enige regelmaat cursussen en workshops gegeven. Tevens doen we (markt-)onderzoek en presenteren deze resultaten aan onze leden.

Netwerken

Een goed netwerk is heel belangrijk, zeker als het branchegenoten van je zijn. De VKN organiseert ontmoetingen, bijeenkomsten en ledenvergaderingen met branchegenoten en collega’s.

Wat biedt de VKN aan haar leden:

 

 • Vertegenwoordiging leden in media
 • Kennis en ervaring delen via o.a. workshops en onderzoek
 • Bieden van opleidingsmogelijkheden
 • Beschermen reputatie van branche bij grote publiek
 • Kwaliteit van de branche bewaken
 • Bieden van een goed netwerk
 • Mogelijkheid tot benchmarking
 • Samenwerking en ketenoverleg
 • Branche PR en evenementen

Meer informatie over onze strategie vindt u hier.

Invloed leden

Leden hebben op verschillende manieren invloed op onze branchevereniging:

 

 • Tijdens de algemene ledenvergadering stellen onze leden het jaarplan, de begroting en het jaarverslag vast
 • De kascommissie, die uit leden van kunstijsbanen bestaat, controleert en toetst ons financieel beleid
 • Leden maken deel uit van het verenigingsbestuur en zijn nauw betrokken bij ontwikkeling van de branche vereniging.

Word nu lid!

Kosten lidmaatschap

De contributie bedraagt € 1.250,- p/j.

Voorwaarden lidmaatschap

Alleen rechtspersonen die een kunstijsbaan exploiteren, kunnen lid worden. Meer informatie vindt u in het toelatingsreglement en onze statuten.

De vertegenwoordiging van leden tijdens algemene vergaderingen is vastgelegd in onze statuten en huishoudelijk reglement.

Informatie en aanmelden

Lid worden? U kunt zich hier aanmelden.

Aanvullende informatie