Wie en wat is de VKN?

De Vereniging Kunstijsbanen Nederland (VKN) is opgericht op 26 januari 1980. De VKN is de branchevereniging van kunstijsbanen in Nederland. Anno 2020 zijn er 22 kunstijsbanen in Nederland en zijn 20 kunstijsbanen lid van de branchevereniging.

Als branchevereniging maken wij ons sterk voor de aangesloten leden, streven naar een optimaal ondernemersklimaat in de kunstijsbanenbranche en behartigen de collectieve en individuele belangen van de leden. De leden van de VKN bepalen gezamenlijk de koers om de belangen van de aangesloten organisaties zo goed mogelijk te behartigen.

Over de branche

Belangenbehartiging

De VKN behartigt de belangen van de leden, zodat zij ruimte hebben om te ondernemen, te innoveren en te investeren in kwaliteit.

Die ruimte hebben zij nodig om een kunstijsbaan op goede wijze te kunnen exploiteren en om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van stakeholders.

Statuten

De vereniging heeft de volgende statuten vastgesteld.

Klik hier om de statuten van de Stichting te lezen

Rol en organisatie

De branchevereniging streeft naar een optimale ondernemersklimaat in de kunstijsbaanbranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van kunstijsbanen en haar leden.

Kerntaken van de branchevereniging zijn:

  • het positioneren en profileren van de branche;
  • het bevorderen van de kennis en kwaliteit;
  • ketensamenwerking;
  • belangenbehartiging;
  • visie- en beleidsontwikkeling;
  • informatieverstrekking;
  • ijssport promotie

VKN is de belangenbehartiger van de kunstijsbanenbranche. Als branchevereniging staan we middenin de branche. We weten wat onze leden beweegt, welke knelpunten ze tegenkomen in hun bedrijfsvoering en we signaleren trends en ontwikkelingen. We gaan daarover proactief in gesprek met de overheden, bedrijfsleven, partners en vragen aandacht voor zaken die spelen in onze branche. We trekken daarbij graag samen op met onze collega-organisaties. Vanuit de sportwereld zijn dat bijvoorbeeld NOC*NSF, sportbonden zoals KNSB, NIJB (Nederlandse IJshockey Bond) en BBN (Bandy Bond Nederland).

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid streven we naar duurzame kunstijsbanen in Nederland.

 

Lid worden? U kunt zich hier aanmelden of informatie vragen.